Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński

Członkowie Zarządu:

Prezes

Grzegorz Marek

prezes@mensa.org.pl
Skarbnik

Justyna Baniewska

skarbnik@mensa.org.pl
Sekretarz

Łukasz Maciejewski

sekretarz@mensa.org.pl
Koordynator ds. członkostwa

Michał Czarnecki

czlonkostwo@mensa.org.pl
Koordynator ds. rozwoju

Piotr Ciszewski

rozwoj@mensa.org.pl
Koordynator ds. GC i SIGHT

Adam Gruźlewski

sight@mensa.org.pl
Koordynator ds. sesji testowych

Maria Milcarz

iqtest@mensa.org.pl
Koordynator ds. IT

Andrzej Korcala

webmaster@mensa.org.pl