Osoby badające

Osoby badające

Osoby badające

Psychologowie uprawnieni przez Głównego Psychologa Mensy Polska prof. Czesława Nosala do przeprowadzania sesji testowych w imieniu Stowarzyszenia:

 

  • mgr Agnieszka Lukas

 

Psycholog, psychoterapeutka, ukończyła 4-letnie Podyplomowe Specjalistyczne Szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-behawioralnej w Warszawie (certyfikat psychoterapeuty CTPB nr 24).

Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuje się w pracy z zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, lęk paniczny, PTSD, OCD, fobia społeczna), depresją oraz z zaburzeniami osobowości.

 

 

 

  • mgr Maria Milcarz

Psycholog, doktorantka psychologii, wykładowca akademicki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Od 2020 roku członkini Zarządu Stowarzyszenia – Koordynatorka ds. sesji testowych

 

 

  • mgr Magdalena Kruszyńska

Psycholog, psychodietetyk, terapeuta biofeedback. Obecnie w trakcie 5 letniego, całościowego kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Pracuje przede wszystkim z osobami dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą w kontekście promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przemocy oraz zdrowego systemu rodzinnego

 

 

 

  • mgr Aleksandra Werfel

Psycholog, w trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki i terapii pedagogicznej oraz kurs arteterapii. Na co dzień pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Szkole Podstawowej, a także realizuje staż kliniczny. Rozwija swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne w trakcie bieżącej pracy z dziećmi i dorosłymi, jak również korzystając z różnorodnych form kształcenia.
Od 2016 do 2020 pełniła w Stowarzyszeniu Mensa Polska funkcję Koordynatorki Grupy Regionalnej Łódź.

 

 

 

  • mgr Żaneta Adamczyk

Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła 4-letnie szkolenie  Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej (CTPB) w Warszawie ( (certyfikat psychoterapeuty CTPB nr 30).

Od 2014 lat na stałe związana z Szpitalem Psychiatrycznym im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, gdzie pracuje jako psycholog i psychoterapeuta.

 

 

 

  • mgr Grzegorz Marek

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisław Bizonia oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). W latach 2016-2018 członek Zarządu Stowarzyszenia Mensa Polska, koordynator ds. sesji testowych, w latach 2018-2020 członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Od 2020 Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

 

   • dr Radosław Molenda

Psycholog, wykładowca akademicki, adiunkt zatrudniony w Akademii WSB, pełni również obowiązki konsultanta ds. pomocy psychologicznej (5-letnie doświadczenie na tym stanowisku).
Preferowany model pracy – Psychoterapia Ericksonowska, w której ciągle szkoli się na zajęciach w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Zawodowo interesuje się zagadnieniami związanymi z intuicją, stresem i wypaleniem zawodowym oraz zarządzaniem stresem informacyjnym.

 

 

 

  • mgr Jarosław Lubelski

Psycholog, dawniej psychometra i specjalista ds. rekrutacji i HR, pracował dla Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w latach 2014-2016. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Mensa Polska (2011-2014 koordynator ds. sesji testowych; 2014-2016 Prezes; 2018-2019 koordynator ds. sesji testowych)

 

 

  • mgr Radosław Jerzy Utnik
  • mgr Krzysztof Bielecki