Członkostwo

Członkostwo

Warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję z wynikiem umieszczającym osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy takie organizowane są co pewien czas w większych miastach Polski.
Zobacz informacje na temat sesji testowych (badania grupowe).

Zobacz informacje na temat badań indywidualnych.

Osoby, które zdadzą test zostaną zaproszone do wstąpienia do Mensy Polskiej. Zaproszenie oraz deklaracja członkowska zostaną wysłane wraz z informacją o wyniku testu. Osoby, które zdecydują się na wstąpienie do Stowarzyszenia będą proszone też o uiszczenie składki członkowskiej.

Zobacz informacje na temat opłat członkowskich.

Mensa animals